W ramach optymalizacji kosztów w firmie poszukiwaliśmy rozwiązania, które zapewni dostęp do wody pitnej dla pracowników i rezygnację z konieczności zakupu wody w butlach. Po konsultacji, wybraliśmy dystrybutory wody gazowanej marki Prime. Firma Water Star zrealizowała nam zarówno dostawę, jak i montaż dystrybutorów wody., które świetnie się sprawdziły.