PIĘĆ WŁAŚCIWOŚCI WODY ALKALICZNEJ, KTÓRYCH NIE POSIADA ZWYKŁA WODA

1. WYSOKI POTENCJAŁ PRZECIWUTLENIAJĄCY

To kluczowa cecha wody alkalicznej. Dzięki niej wodę tę nazywamy zredukowaną oraz wodą żywą.

Woda alkaliczna to bogactwo wolnych elektronów H+, które zostają przekazane takim cząsteczkom jak wolne rodniki tlenowe. Wolne rodniki tlenowe, to reaktywne formy tlenu powstałe w wyniku procesu utleniania (stresu oksydacyjnego). Są to cząsteczki, którym brakuje 1 elektronu, przez co cząsteczka taka w sposób inwazyjny dąży do uzyskania brakującego elektronu nieustannie atakując zdrowe komórki. Tym samym narusza działalność zdrowych komórek i naczyń oraz powoduje różne choroby. Może rozpocząć się proces niekontrolowanych reakcje chemiczne, które stymulują rozwój stanu patologicznego np. raka i innych chorób.  Po połączeniu jonów wodoru z wody alkalicznej z oksydantami następuje  neutralizacja wolnych rodników poprzez wydalenie jako wody.

 

Nasycenie wody aktywnym wodorem powoduje, że staje się ona wodą „żywą” i ma właściwości takie jak zaobserwowane w słynnych źródłach: Lourdes we Francji, Tlacote w Meksyku, Nordenau w Niemczech, Nadana w Indiach, co potwierdzone zostało w badaniach naukowych.

Korzyści dla organizmu: eliminacja nadmiaru wolnych rodników tlenowych.

Potencjał redukcji utleniania mierzony jest za pomocą wskaźnika ORP (ang. Oxidation Reduction Potential) wyrażonego w milivoltach (mV). Wskazania powyżej 0 świadczą, że woda ma właściwości utleniające, poniżej 0 – przeciwutleniające. Zarówno woda kranowa, jak i wody butelkowane charakteryzują się dodatnim wskazaniem ORP (od +150 do +300 mv). Najgorsze ORP mają słodkie napoje gazowane (około +400 mV).

Zjonizowana woda alkaliczna posiada wskazania ujemne ORP do -900 mV, dzięki czemu organizm otrzymuje dodatkowa porcję wolnych elektronów, które zostają przyłączone do wolnych rodników i eliminują je z organizmu. Dzięki tej reakcji zmniejsza się szkodliwy wpływ rodników tlenowych, komórki pozostają chronione i zamknięta zostaje droga do ich mutacji. W konsekwencji wzmacnia się system immunologiczny i ograniczany jest proces starzenia i obumierania komórek.

Otrzymane w procesie elektrolizy ujemne ORP woda utrzymuje bardzo krótko (około 24 godzin). Dlatego zaleca psię picie świeżej wody, zaraz po procesie jonizacji. Z tego tez powodu zjonizowana woda alkaliczna nie może być sprzedawana w postaci butelkowanej.

ORP woda alkaliczna jonizator

Woda alkaliczna o pH 9,2 przyjmuje wartości ORP w przedziale -400 do -700 mV. Zawiera także od 0,3 do 0,5 mg wodoru cząsteczkowego (dla porównania: zawartość wodoru w wodzie kranowej czy w wodach mineralnych wynosi zawsze 0 mg/L).

 

 2. WYSOKIE, ALKALICZNE PH

Duża zawartość jonów metali alkalicznych – wymaganych do neutralizacji pozostałości kwasowych (jony wapnia, magnezu, potasu, sodu), które organizm absorbuje najlepiej. W wodzie alkalicznej nie ma jonów rozpuszczonych soli kwaśnych (chloru, siarki, fosforu, etc.), które w procesie elektrolizy pozostają w wodzie kwaśnej.

Wysokie pH wpływa korzystnie na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Pierwiastki alkaliczne dostępne w wodzie alkalicznej w przyswajalnej, strukturyzowanej formie wspierają naturalne bufory organizmu, zapobiegają powstaniu zaburzeń metabolicznych przemiany materii, będących bezpośrednią przyczyna wielu chorób (np. cukrzyca typu 2, dna moczanowa, osteoporoza).

Odczyn pH: woda kranowa – około 6,8-7,5; woda alkaliczna (do codziennego spożycia ) 9,0 – 9,5; woda kwasowa (powstaje przy produkcji wody alkalicznej) 2,0-4,5; płyn międzykomórkowy 7,8; krew: 7,35-7,45.

 

Korzyści dla organizmu: alkalizacja organizmu i zmniejszenie zakwaszenia.

Wsparcie dla utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej.

Dostarczenie minerałów alkalicznych w przyswajalnej formie.

Większa zdolność do rozpuszczania tłuszczów.

 

3. MNIEJSZA STRUKTURA CZĄSTECZEK

Klaster wody alkalicznej tworzy 6 cząsteczek – struktura heksagonalna podobna do płynów ustrojowych człowieka, co polepsza zdolność penetracji i nawodnienia organizmu, a także zwiększa skuteczność oczyszczania komórek z ubocznych produktów przemiany materii. Dla porównania w wodzie tradycyjnej cząsteczki wody tworzą klaster złożony z 12-18 molekuł. Dzięki tej właściwości

Korzyści dla organizmu:

Bezpośrednia absorpcja przez organizm

Łatwiejsza penetracja komórek i zdolność do transportowania mikroelementów

 

Struktura mikroklastrowa, woda alkaliczna, jonizowana, jonizatory wody
Struktura mikroklastrowa wody alkalicznej

 

 4. NIŻSZE NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE CZĄSTECZEK

Napięcie powierzchniowe w wodzie alkalicznej jest dwu krotnie niższe niż wody kranowej czy butelkowanej. Ta cecha powoduje, że woda alkaliczna jest niejako bardziej ciekła.

Korzyści dla organizmu:

Większa zdolność do łączenia się z płynami ustrojowymi oraz zwiększenie przyswajalności wody przez organizm.

Zapobieganie zagęszczeniu krwi i utrzymanie optymalnej płynności.

 

 

5.WIĘKSZA ZAWARTOŚĆ TLENU

Dominują w niej negatywne jony OH- zdolne przekazywać tlen komórkom. Tę cechę wody alkalicznej znają dobrze sportowcy i jest ona najczęściej podnoszona jako pierwsza zauważalna zmiana u osób, które przeszły na picie wody alkalicznej, szczególnie uprawiających sport. Objawia się minimalizacją efektu tzw. zakwasów (kwas mlekowy odpowiedzialny za zakwasy powstaje, gdy we krwi nie ma wystarczającej ilości tlenu i uruchamia się metabolizm beztlenowy) oraz zmniejszenia bólów kostno-stawowych.

„Nie znam choroby, u podstaw której nie leżałoby niedotlenienie komórek” – głosił znany biochemik Otto Wartburg, laureat Nagrody Nobla.

Korzyści dla organizmu:

Dostarczenie z wodą dodatkowej ilości tlenu do komórek

Neutralizacja nadprodukcji kwasów i zmniejszenie gromadzenia się kwasów w stawach

 

Dowiedz się więcej na temat wody alkalicznej i jonizatorów z kolejnych informacji na naszym blogu.  Więcej informacji.

4.1/5 - (8 votes)