JAK POWSTAJE WODA ALKALICZNA

 

Woda alkaliczna, czyli posiadająca zarówno wysoki odczyn zasadowy pH, jak i ujemny potencjał redukcji utleniania (ORP) jest bardzo rzadko spotykana w naturze. Do tego potencjał przeciwutleniający tej wody ma charakter ulotny w czasie, co bardzo utrudnia dostarczenie jej do konsumenta. Z tego względu opracowano jonizatory wody, które potrafią zamienić każdy rodzaj wody, na wodę alkaliczną. Dzieje się to w wyniku zjawiska elektrolizy.

Proces elektrolizy polega na przepuszczeniu prądu stałego pomiędzy dwiema elektrodami anodą i katodą, oddzielonymi membraną półprzepuszczalną. W trakcie elektrolizy następuje rozbicie pierwiastków zawartych w wodzie na jony wodorowe H+, które skupiają się przy katodzie oraz jony hydrooksylowe (OH-) skupione przy anodzie.  Jony H+tworzą zjonizowaną wodę alkaliczną (znajdują się w niej pierwiastki alkaliczne – wapń, magnez, potas, wodór oraz alkaliczne jony hydroksylowe). Ujemne jony OH- to woda kwaśna (chlor, siarka, fosfor, dodatnie kwaśne jony oraz tlen). Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za redukcyjny potencjał utleniania wody alkalicznej jest aktywny wodór cząsteczkowy zawarty w wodzie alkalicznej. Jego stężenie w zależności od stężenia wody alkalicznej, waha się w granicach od 0,3 do 0,6 mg/L.

Aktywny wodór jest najsilniejszym znanym antyoksydantem oraz najmniejszym z pierwiastków, dzięki czemu łatwo wchłania się do komórek organizmu. Cząsteczka wodoru jest 176 razy mniejsza niż związku witaminy C oraz 370 razy mniejsza aniżeli koenzym Q10.

Elektroliza jonizator wody
Proces elektrolizy wody w jonizatorze

Dzięki elektrolizie wody zmienia się też jej odczyn. Woda alkaliczna uzyskuje bardzo wysokie pH rzędu 9,5-10, natomiast woda kwasowa otrzymuje bardzo niskie pH (rzędu 1,8-4). Finalne wartości pH wody alkalicznej i kwasowej są zawsze zależne od  poziomu mineralizacji i składu pierwiastków wody, którą użyto do jonizacji.

Odczyn zasadowy wody (pH powyżej 7) jest cechą fizyczną, którą można osiągnąć poprzez dodanie do wody czynników zwiększających objętość jonów alkalicznych (np. dodanie sody oczyszczonej). Niemniej taka woda nie będzie wodą alkaliczną, gdyż jej potencjał przeciwutleniania i struktura cząsteczkowa nie ulegną zmianie (będzie to woda zasadowa – alkalizowana).

Jedynie procesy elektrolizy (jonizatory wody) i nasycania wodorem (generatory wodoru) pozwalają na produkcję strukturyzowanej wody z aktywnymi jonami wodoru, będącej naturalnym silnym antyoksydantem.

 

 

 

Do przygotowania wody alkalicznej w warunkach domowych służą jonizatory wody. Urządzenia te są skonstruowane do prowadzenia ciągłej elektrolizy. Niebagatelne znaczenie mają tu użyte materiały. Do produkcji elektrod używa się najwyższej jakości materiałów, których cena przewyższa cenę złota. Elektrody jonizatorów wykonywane są z litego tytanu powlekanego warstwą platyny. Takie rozwiązanie ma za zadanie zabezpieczyć w 100% możliwość przedostawania się materiału elektrody do jonizowanej wody, co nieuchronnie miałoby miejsce gdy elektrody były wykonane np. ze stali.

W jonizatorach przepływowych woda podlega elektrolizie w czasie przepływu przez komorę jonizacyjną. Jest to elektroliza w czasie rzeczywistym i dla efektywności procesu i siły jonizacji znaczenie ma liczba i powierzchnia zastosowanych płyt. Większa liczba i powierzchnia płyt pozwala na osiąganie wyższego pH wody alkalicznej i niższego ORP.

Płyty
Elektrody tytanowe w jonizatorze przepływowym

 

 

Produkcja wody alkalicznej i kwasowej w jonizatorach przepływowych zachodzi zawsze w tym samym czasie. Ta cecha decyduje o tym, że urządzenia te posiadają dwa ujścia wody tj. alkalicznej i produkowanej w tym samym czasie wody kwasowej.

Bateria jonizatora Biontech 105D - górna wylewka dostarcza wodę alkaliczną, a dolna kwasową (w tym samym czasie)
Bateria jonizatora Biontech 105D – górna wylewka dostarcza wodę alkaliczną, a dolna kwasową (w tym samym czasie)

 

Służymy także pomocą telefoniczną. Zadzwoń do nas: 601 56 59 57

Jonizatory wody – odwiedź sklep:

Jonizatory_sklep

Rate this post