STRUKTURA WODY

Jedną z często wymienianych cech alkalicznej wody zjonizowanej, poddanej elektrolizie jest jej struktura. W opisach właściwości wody alkalicznej struktura jest obrazowana na wiele sposobów: jako bardziej uporządkowana, składająca się mniejszych klastrów, czy wręcz równomierna, heksagonalna. Struktura jest parametrem fizycznym wody, który nie jest możliwy do zaobserwowania bez specjalistycznego sprzętu i badań. Stąd można natknąć się na informacje, że taki parametr, jak struktura wody nie istnieje, a w kontekście jonizacji wody metodą elektrolizy (jak w jonizatorze) jest to parametr sztucznie wykreowany.

Jednocześnie zostało potwierdzone naukowo działanie jonizatora wody (w oparciu o elektrolizę) polegające na rozbiciu na jony związków zawartych w wodzie i agregacji ich odpowiednio do wody alkalicznej (jony wapnia, magnezu potasu) oraz kwaśnej (jony chloru, siarki, fosforu), produkowanych przez jonizator. Zatem można zakładać, że elektroliza, która zachodzi w jonizatorze także powoduje zmianę innych właściwości wody np. układu cząsteczek i związków, czyli jej strukturyzację. Choć woda jako związek chemiczny wydaje się być prostą substancją, to ze względu na rozpuszczone w niej sole i związki oraz ich właściwości staje się złożoną mieszaniną o niespotykanych w innych związkach właściwościach.

BADANIA NAD STRUKTURĄ WODY

Wpływ jonizacji na strukturę wody nurtuje także samych producentów jonizatorów. Dlatego w 2014 roku laboratorium firmy Chanson Water rozpoczęło badania nad wodą poddaną jonizacji, które obejmują swoim zakresem badanie i zobrazowanie struktury wody.

Badania prowadzone są w szwajcarskim laboratorium, a ich wstępna faza skupiła się na strukturze wody. Naukowcy badają cząsteczki wody, którą po jonizacji krystalizuje się, a następnie obserwuje i analizuje przy wielokrotnym powiększeniu uzyskanego obrazu. (metodą krystalografii). Dzięki temu możliwe jest zobaczenie struktury wody.

JAK ZATEM WYGLĄDA STRUKTURA WODY?

 

Woda kranowa przed jonizacją w jonizatorze

Woda struktura wody
Fot. Struktura wody kranowej. Źródło: Chanson Water

 

Zdjęcie wody kranowej obrazuje niejednorodną, porowatą strukturę kropli wody. Uszkodzenia w strukturze mogą wynikać z dużej zawartości w wodzie związków chloru. Ustalenie źródła zmian w strukturze widocznych na zdjęciu, jest obecnie przedmiotem dalszych etapów badań naukowców.

Alkaliczna woda zjonizowana – woda kranowa po jonizacji

Na kolejnym etapie badań woda kranowa została poddana jonizacji metodą elektrolizy w komercyjnie dostępnym jonizatorze wody firmy Chanson.
Struktura wody alkalicznej

Fot. Zdjęcie struktury wody alkalicznej (woda kranowa po jonizacji w jonizatorze). Źródło: Chanson Water

W przeciwieństwie do wody nie poddanej jonizacji, woda alkaliczna uzyskuje bardziej równomierną strukturę, zbliżoną układem do liści drzewa. Widoczne jest wyraźne zmniejszenie porowatości struktury względem wody przed jonizacją oraz bardzo dokładne wypełnienie powierzchni cząsteczki.

Dzięki rozpoczęciu badań przez firmę Chanson, możliwe było zobaczenie struktury wody poddanej jonizacji. Dzięki temu możliwe było też potwierdzenie, że taka cecha wody istnieje, a do tego jonizowana woda alkaliczna, uzyskiwana za pomocą zjawiska elektrolizy w jonizatorze wody posiada znacząco inną, bardziej regularną i detaliczną strukturę. Choć badania nie są jeszcze na etapie wpływu tej struktury na organizm człowieka, to pozwoliły uwidocznić tę istotną cechę wody alkalicznej, która może mieć kolosalne znaczenie dla jej niezwykłych, w tym prozdrowotnych właściwości.

Obrazy uzyskane w ramach badania zostały przygotowane w formie filmu wideo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 - (2 votes)